Håndværkerrengøring

Vaskebjørnen varetager alle former for rengøring, vinduespolering og oprydning på byggepladser, incl rengøring af mandskabs- og kontorfaciliteter. Vaskebjørnen har gennem de seneste 10 år opbygget stor erfaring med slutrengøring af alt fra nybyggede institutioner (skoler, børnehaver, plejehjem), kontorlokaler, virksomheds-domiciler, boligejendomme og hotellerr, samt med alle former for rengøring af renoverede bygninger. Vi har således over de senere år slutrengjort mere end 250.000 kvm erhvervslokaler, samt mere end 2500 lejligheder – blandt de mere kendte nylige pgaver vi har udført de seneste par år kan nævnes:

  • Skuespilhuset, Nyhavn
  • DR-Byen, Ørestad
  • Københavns Universitet, Ørestad
  • The SILO, Nordhavn
  • Axel Towers, Tivoli
  • Forsvarsministeriet, Holbergsgade City.

Vaskebjørnen arbejder hovedsagligt for hoved-entreprenører eller for malermestre og udover slutrengøringer udfører vi OGSÅ oprydning på byggepladser, incl udenoms arealer, vinterbekæmpelse, vi laver løbende grovrengøringer hvor vi fjerner byggematerialer og hvor vi holder støvgener nede, vi laver den afsluttende finrengøring efter udførelse af fejl- og mangler, samt vi gør mandskabsvogne og kontorpavilloner rent på ugentlig basis. Vores vinduespudser-afdeling varetager desuden et stort antal rensepudsopgaver i forbindelse med aflevering. Vaskebjørnens ansatte har alle gennemgået diverse sikkerhedskurser i forb. med færdsel på byggepladser og alle er selvfølgelig iført sikkerhedssko, hjelme og refleksveste og er grundigt instruerede i APV´er og Arbejdsmiljømæssige forhold

Slutrengøring

Slutrengøring

En nylig undersøgelse har vist at de fleste malermestre og entreprenører, som har slutrengøringen med i deres entreprise, har oplevet at dette kan udvikle sig til en belastning og resulterer i en forsinket aflevering.

Læs mere

Rensepudsning

Rensepudsning

En nylig undersøgelse har vist at de fleste malermestre og entreprenører, som har slutrengøringen med i deres entreprise, har oplevet at dette kan udvikle sig til en belastning og resulterer i en forsinket aflevering.

Læs mere

Grovrengøring

Grovrengøring

Vi leverer “arme og ben” til byggeledere, som har ønsket/kravet om en ren og opryddet byggeplads. Det kan være en fast turnus hver weekend, hvor vi grovoprydder og grovstøvsuger.

Læs mere

Afleveringsrengøring

Afleveringsrengøring

Den sidste finrengøring af byggeriet efter udførelsen af fejl og mangler, hvor alle rengæringsmæssige detaljer nøje gennemgåes, så et byggeri med sindsro kan afleveres i super rengjort stand til Bygherre.

Læs mere

Pladsmænd

Pladsmænd

Vaskebjørnen stiller gerne pladsmænd (2arme & ben”) til rådighed enten på daglig bestille basis eller som en fast aftale over en længere periode. Om det er til løbende oprydning, opsætning af byggehegn…

Læs mere

Mandskabsvogne og Kontorpavilonner

Mandskabsvogne og Kontorpavilonner

Rengøring af mandskabsvogne, omklædningsfaciliteter, beboelsesvogne, samt kontorpavilloner én eller flere gange om ugen. Ofte kan det være ønskeligt med rengøring mere end én gang om ugen i våde perioder.

Læs mere